Bu sayfada karşılıklı link değişimi uygulanarak çalışılmakta idi. Linkler diğer sağlayıcılar tarafından kaldırıldığı için bu sayfayı toptan silerek link paylaşımını ortadan kaldırmış bulunuyoruz.

Bunun dışında uygun görülen liklerin paylaşımının yapılıp yapılmaması firmamız tarafından gizli tutulur.